Alcamari / Allqamari

Elaborada por Daniel Miranda

https://www.facebook.com/111676360379098/photos/a.133344984878902/185973046282762/

https://youtu.be/uf9bOR3qhec

Andahuaylillas, antes Antahuayllas La Chica

Elaborada por Nancy Huamán

https://www.facebook.com/111676360379098/photos/a.133344984878902/379461986933866/

Atabalipa / Ataw Wallpa

Elaborada por Emanuel Rivera Barrantes

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1287870562152010&set=pb.100027872365432.-2207520000&locale=es_ES

https://youtu.be/Z86HM_oVfHE

Cacique

Elaborada por María Claudia Delgado

https://www.facebook.com/111676360379098/photos/a.133344984878902/136255114587889/

Cajamarca / Kashamarka

Elaborada por Daniel Miranda

https://www.facebook.com/111676360379098/photos/a.133344984878902/144048897141844/

https://youtu.be/LD4qsD8am6o

Ceque / Siq´i

Elaborada por Nancy Huamán

https://www.facebook.com/111676360379098/photos/a.133344984878902/166753391538061/

Chauin / ĉhawini

Elaborada por Nancy Huamán y Daniel Miranda

https://www.facebook.com/100027872365432/posts/1242288770043523/

https://youtu.be/lpnLuh3io50

Chipana

Elaborada por Lydia Fossa

https://www.facebook.com/111676360379098/photos/a.133344984878902/357144932498905/

Curaca / Kuraka

Elaborada por María Claudia Delgado

https://www.facebook.com/111676360379098/photos/a.133344984878902/170941084452625/

Marañón: ¿español o indígena?

Elaborada por María Claudia Delgado

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1151072942498440&set=pcb.1151076839164717

Mezquita

Elaborada por María Claudia Delgado

https://www.facebook.com/111676360379098/photos/a.133344984878902/210798993800167/

Mitmaq / Mitimae

Elaborada por Lydia Fossa

https://www.facebook.com/111676360379098/photos/a.133344984878902/173641934182540/

Perpunga, Parmunca, Paramonga

Elaborada por Katherine López y Lydia Fossa

https://www.facebook.com/111676360379098/photos/a.133344984878902/195563905323676/

Pucyura / Puquiura / Pukiura

Elaborada por Nancy Huamán

https://www.facebook.com/111676360379098/photos/a.133344984878902/206396924240374/

https://youtu.be/tPk4Et_5Khc

Pumpu, Pombo o Bombón

Elaborada por Katherine López

https://www.facebook.com/111676360379098/photos/a.133344984878902/333696848177047/

Qhapaq Ñan

Elaborada por Katherine López

https://www.facebook.com/111676360379098/photos/a.133344984878902/162402465306487/

Rukma > Lukma > Lúcuma

Elaborada por María Claudia Delgado

https://www.facebook.com/111676360379098/photos/a.133344984878902/435638274649570/

Saywa

Elaborada por Lydia Fossa

https://www.academia.edu/99924192/Ficha_l%C3%A9xica_Saywa

Suyu

Elaborada por Daniel Miranda

https://www.facebook.com/photo?fbid=119414806861005&set=a.115281023941050

https://youtu.be/l6fp1l5HBaM

Yanacona / Anacona

Elaborada por Lydia Fossa

https://www.facebook.com/111676360379098/photos/a.133344984878902/133384461541621/